12 tiêu chí quan trọng xét duyệt hồ sơ vay tín chấp

Hiện nay, rất nhiều ngân hàng trên thế giới sử dụng Hệ thống chấm điểm tín dụng để xét duyệt Giấy đề nghị vay tín chấp của khách hàng, để từ đó ra quyết định có cho khách hàng vay hay không?
Nếu lá đơn đó đạt mức điểm giới hạn thì nó gần như sẽ được thông qua, trừ trường hợp có những thông tin không bình thường.
Ngược lại, nếu lá đơn đạt điểm thấp hơn mức giới hạn thì lá đơn đó gần như bị bác bỏ, trừ trường hợp có yếu tố giảm nhẹ.

 

Bảo đảm sự an toàn của đòng vốn tín dụng là yếu tố sống còn trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Hệ thống tính điểm thường lựa chọn từ 7 đến 12 yếu tố từ Hồ sơ vay tín chấp của khách hàng, và đánh giá mỗi khoản mục bằng cách cho điểm từ 1 -> 10. Các tiêu chí đánh giá đó là:

 • Thành phần lao động
 • Nghề nghiệp hay loại hình công việc
 • Tình trạng về nhà cửa
 • Xếp loại về chất lượng tín dụng
 • Thời gian công tác tại nơi làm việc hiện tại
 • Thời gian sống ở nơi ở hiện nay
 • Có điện thoại ở nơi ở không?
 • Số người ăn theo
 • Tài khoản đã mở tại ngân hàng
 • Có kinh tế phụ gia đình hay đầu tư trung và dài hạn?
 • Có người thừa kế?
 • Có quan hệ với các tổ chức khác.

Xem chi tiết về cách tính điểm: 12_tieu_chi_xet_vay_tin_chap.xlsx
Qua đó, điểm tối đa mà khách hàng có thể nhận được từ hệ thống tính điểm 12 yếu tố nêu trên là 60 điểm, thấp nhất là 10 điểm. Và tùy từng ngân hàng sẽ có mức giới hạn điểm cho vay khác nhau.

 

Chuyên gia tài chính: Đinh Thế Hiển.

Về việc đặt giới hạn điểm cho vay giữa các ngân hàng cao thấp khác nhau, cũng như khả năng tạo điều kiện vay dễ dàng hay chặt chẽ, Chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển nhận xét:

Nếu 1 công ty tài chính bất kỳ, quá chặt chẽ về thủ tục, trong khi các công ty khác thoáng hơn sẽ thua trong cuộc cạnh tranh này, đó là kinh tế thị trường. Nhiệm vụ của truyền thông là kịp thời đánh giá hoạt động của các công ty tài chính, để chỉ cho người dân biết những đơn vị hoạt động không bình thường. Vấn đề không phải lãi suất rẻ hay mắc, mà số tiền chúng ta vay có hợp lý không. Phải truyền thông cho người dân biết về quản trị tiêu dùng cá nhân“.

Ông nói tiếp: “Lúc nào người dân cũng muốn thủ tục nhanh, ngược lại công ty lúc nào cũng muốn an toàn. Ở Nhật, cho vay tín chấp chỉ thông qua một cái máy, một người tới chỉ cần nhập dữ liệu vào sau 15 phút sẽ được vay. Việc này cũng có thể làm được ở Việt Nam“.

Đăng kỹ vay tiền nhanh uy tín
Đăng kỹ vay tiền nhanh 30 phút

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *