Tín dụng tiêu dùng: có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Tín dụng tiêu dùng: là các loại tín dụng cấp phát cho các cá nhân và hộ gia đình nhằm tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng như mua sắm nhà cửa, xe cộ, phát triển kinh tế hộ gia đình và các chi tiêu khác. Và được phân chia làm 2 loại, đó là: Tín dụng tiêu dùng trực tiếp & Tín dụng tiêu dùng gián tiếp.

 

vay tiêu dùng

Tài chính tiêu dùng cá nhân hiện nay được đánh giá là một trong những công cụ hiệu quả thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trì trệ.

1. Phân loại tín dụng tiêu dùng, bao gồm:

Tín dụng tiêu dùng trực tiếp: là phương thức mà ngân hàng gặp trực tiếp khách hàng phỏng vấn, thẩm định và quyết định tín dụng. Phương thức này thường được thực hiện thông qua các hình thức: Thấu chi, Tín dụng trả theo định kỳ và Thẻ tín dụng.

Tín dụng tiêu dùng gián tiếp: là các hoạt động thông qua việc mua lại các khoản phát sinh do công ty bán hàng bán trả chậm cho khách hàng. Ở đây, khách hàng – ngân hàng – công ty bán hàng phải ký hợp đồng thỏa thuận với nhau về số tiền vay, mức lãi suất và thời hạn trả góp.

2.Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng:

a/ Đối với người tiêu dùng:

Tín dụng tiêu dùng góp phần giải quyết những nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống hàng ngày của người đi vay, đặc biệt là người lao động có thu nhập trung bình.

Thông qua nguồn vốn vay ngân hàng, người tiêu dùng có thể hưởng được các tiện ích của hàng hóa trước khi họ có đủ tiền để sở hữu chúng. Từ đó mà mức sống của khách hàng được nâng cao, tiếp cận nhanh với các sản phẩm có trình độ khoa học – kỹ thuật tiên tiến. Hơn nữa, việc thỏa mãn nhu cầu khiến chính bản thân khách hàng có động lực, lao động hiệu quả hơn, xã hội phát triển mạnh mẽ hơn.

b/ Đối với ngân hàng:

Tín dụng tiêu dùng góp phần đa dạng hóa hoạt động cho vay của ngân hàng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, nâng cao uy tín & thương hiệu. Từ đó dễ dàng triển khai dịch vụ, cũng như huy động thêm tiền gửi ….

Các khoản tín dụng tiêu dùng hầu hết là ngắn hạn & trung hạn và phương thức thanh toán là trả góp, khoản vay tương đối nhỏ, phân tán trên số lượng lớn khách hàng giúp cho ngân hàng tránh được rủi ro, thu hồi vốn thường xuyên, nâng cao khả năng thanh khoản.

c/ Đối với nhà cung cấp:

Tín dụng tiêu dùng nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thông qua phương thức tín dụng tiêu dùng gián tiếp, doanh nghiệp có thể giải quyết được vấn đề tồn đọng vốn, huy động được nguồn tiền tệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, do liên kết với ngân hàng nên doanh nghiệp còn được ngân hàng tài trợ về vốn và thông tin về nhu cầu của khách hàng đối với hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình được tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *